سلیمی  
[ ۹۵/۲/۱۲ در ساعت ۲۰:۳۸  ]

با مامور خفیه و غیر خفیه چیزی حل نخواهد شد. آقایان اگر خودشان را اصلاح کنند جامعه اصلاح خواهد شد.همشهری فرهاد  
[ ۹۵/۲/۷ در ساعت ۰۰:۵۶  ]

یاد گفتگوی شما در سیما ،پس از پیروزی دوره اول ریاست جمهوری سال۱۳۷۶افتادم.نقل به مضمون فرمودید؛اقای خاتمی زمزمه های جاری در جامعه را شنید وبراساس انها برنامه و شعارهای خود را ترسیم کرد. حالا مسولین انتصابی ،زمزمه جامعه را شنیده و به خیالی نسخه تجویز کرده اند. پوشش ظاهری افراد خاص وعام دسترسی گسترده خانواده ها از ماهواره و دهها قسم از این موارد گویای بسیاری نکته های پیدا وپنهان اسست.

: