تقی  
[ ۹۵/۱/۳۱ در ساعت ۱۳:۵۸  ]

دولت های نهم و دهم گره های کور زیادی را برای کشور ایجاد کرد؛ در ابعاد مختلف! حصر خانگی این سه بزرگوار کورترین آنهاست که کلید تدبیر هم از بازکردن آن مایوس گشته!

راستی! می گویند گالیله ی منجم هم مدت زیادی را در حصر خانگی به سر می برده است!

ان مع العسر یسرا!شمس  
[ ۹۵/۱/۳۱ در ساعت ۰۶:۰۹  ]

سلام
آقای دکترروش و سخنان آقای ظریف در دفاع از فعالیت موشکی ایران را در مصاحبه اخیرشان دیدید؟ تلوزیون جمهوری اسلامی که نشنیدیم طرح کرده باشد که اگر می کرد درست است که بر محبوبیت ایشان و دولت روحانی می افزود ولی از آن مهم تر چه اثر بزرگی داشت بر حس اعتماد به نفس ایرانیان و افزایش پشتیبانی از این کار سپاه. گاهی آدم فکر می کنه ضریب هوشی و میزان عقل برخی مسئولین واقعا به اندازه مورد نیاز انجام وظایفشون هست؟
شمسنجف علی فولادوند  
[ ۹۵/۱/۳۱ در ساعت ۰۲:۳۶  ]

سلام ودرود محضر شریف شما جناب استاد بزرگوار دکتر مهاجرانی! امیدوارم سلامت وتازه وموفق وبهروز بوده باشید. یک تن از دوستداران وعاشقان نوشته های پرنکته جناب عالی وهستم ومکتوب شده؛ یارِ همیشگی وهمه روزه ام. بنده دانشجوی افغانستانی مقیم ترکیه استم...عرض ام این هست؛ که بی صبرانه منتظر واکنش شما در مورد جنایت وحشت ناک وتجاوز وسلاخی وتیزاب سوزی-ستایش قریشی کودک 6 افغانستانی- در ورامین تهران هستم...متاسفانه دوستان فرهیخته وروشفنکرانِ ایرانی به جز مواردِ خیلی ناچیز، الی کنون در ین مورد خاموشی اختیار نموده اند...امیدوارم شما این سکوت را با نوشته زیبا ودل انگیز تان بشکنید... منتظریم.بامهر!
************
سلام
امیدوارم خوب و سلامت باشید. راستش من مانده بودم که از شدت تاسف و شرم برای خود و هموطنانم و نیز مظلومیت و معصومیت ستایش چه بنویسم؟

: