قاسم  
[ ۹۵/۱/۸ در ساعت ۱۹:۵۸  ]

سلام آقای دکتر مهاجرانی
درباره نکته های خود سمینار هم بنویسید . چی گفتید و چی شنفتید ؟ داخل گوگل نوشتم عبارتی که در جواب به سوالم نوشتید . سایتش را دیدم . خیلی آدمهای مختلفی بودند . بنویسید که نکته های سخنرانی هرکدام چه چیزها بود ؟

: