مسعود راستی  
[ ۹۴/۵/۳۱ در ساعت ۱۸:۲۳  ]

صلح و سلام بر تو باد
پاراگراف اول سطر پنجم : واژه خبر به " ما " .....
پاراگراف سوم سطر سوم : در مثنوی ..... " مطرح "
حدیث شریف از امام صادق علیه السلام به درستی در موضوع سببیت خدا در خلقت ، اطلاق دارد و به نظر می آید استثناء هم از ندانستن ماست وگرنه سبب موجود است . پاپ پس از زلزله هائیتی گویا گفته بود انسان فکر می کند خدا این وقت ها کجاست؟
دلیلی ندارد که ندانستن خود را به عدم سببیت ارجاع دهیم یا به دنبال استثناء بگردیم .
جزاکالله خیرا .
*********
سلام
معجره وقتی است که زنجیره طبیعی علت و معلول یا سبب و اثر شکسته می شود. مثل زنده شدن مرده توسط مسیح
مساله شرور و نقش خداوند در ان بحث دیگری ست. مثل همان سخن روان ویلیامز اسقف کانتر بری در باره سونامی...
درودامیر  
[ ۹۴/۵/۳۱ در ساعت ۱۷:۴۶  ]

سلام آقای دکتر مهاجرانی
خسته نباشی انصافا
حدیثی که از قول امام صادق نوشتید را چند ماه پیش در بحثی گفتم . یک آخوند هم در جمع بود و ایراد گرفت که اَبی الله ان یَجری الامورَ الّا باسبابها، غلط است . یُجری باید بگویی . با ضم یاء
الان دیدم شما با فتح یاء نوشتید . کدام درست است و چرا ؟
******
سلام
به هر دو شکل ان تَجری و نیز ان یُجری خوانده شده استمحمدرضا  
[ ۹۴/۵/۳۱ در ساعت ۱۰:۴۸  ]

اگر بررسی کنیم این متن و متن های پایینی را
واجه ی سبب در معناهای مختلف از راویان مختلف ذکر شده است
ایا در قرآن تمام معانی مد نظر بوده ؟
**********
در هر آیه متناسب با همان ایه مفهوم مناسب را انتخاب می کنیم. ممکن است در آیه ای بتوان برای یک واژه چند معنا در نظر گرفت.

: