مسعود راستی  
[ ۹۴/۵/۲۴ در ساعت ۱۷:۱۱  ]

رضوان الهی بر تو باد
سطر ماقبل فرض چهارم : .... به مغرب و مشرق را نداشته است .
فرض چهارم : ویژه درست است .
جالب است درست وقتی که نزدیک شدیم به اینکه ذوالقرنین همان کورش است نظر نهایی تان این می شود که هیچ شخصیت تاریخی ای نیست!
در ظلّ اله محفوظ باشی
**********
درود بسیار
اگر بخواهیم حتما یک مصداق تاریخی انتخاب کنیم، کورش مناسب ترین مصداق است.

: