مسعود راستی  
[ ۹۴/۵/۱ در ساعت ۱۹:۰۱  ]

صلح و سلام بر تو باد
پاراگراف اول سطر دوم : ابتدا
پاراگراف سوم سطر چهارم : در حقیقت مهم ترین موضوع به عنوان " پاسخ از یک پرسش مقدر " مطرح شده است ( اینگونه روانترست)
پاراگراف چهارم سطرهشتم : دادگری و اعتماد و پرستش خداوند " می سازد " و به زنجیر حکمت جهانداری می کند.
پاراگراف پنجم سطر پنجم : ( انسان در برابر آن واقعه ها )زائد می نماید .
در ظلّ اله محفوظ باشی
*********
درود بسیارداوود  
[ ۹۴/۴/۳۱ در ساعت ۱۷:۵۵  ]

سلام سید
زیبا و کامل تر
دست مریزاد
*******
درودداوود  
[ ۹۴/۴/۲۹ در ساعت ۲۰:۲۹  ]

سلام سید
آیا این داستان یا شبیه به آن ولی با همان اسم ذوالقرنین در کتابهای دیگر ادیان هم هست ؟ اونا که از پیامبر پرسیدن چه دینی داشتن؟
بسیار ممنونم از سلسله نوشته هاتون
روح تازه کنن واقعا
*******
سلام
در باره بخش اول پرسش شما بعدا خواهم نوشت. پرسشگران اصلی عالمان یهود مدینه-یثرب- بودند که پرسش های آنان از طریق مشرکان مکه مطرح شده است.

: