مولانا  
[ ۹۴/۴/۲۶ در ساعت ۰۵:۵۲  ]

درود بر آقای دکتر مهاجرانی
به نظرم نتانیاهو پر بیراه هم نگفته چون این ثروت اگر چه برای مردم ایران باد آورده یا قمار محسوب نمیشود و حق خود آنهاست که به آنها باید برگردانده میشد امااز طرفی برای دلواپسان و عده ای از مسئولین نالایق میتواند ثروت باد آورده ای باشد که توسط آن به مال اندوزی و افزایش قدرت سیاسی خودشان ادامه بدهند.
از خدا میخواهم چنین نشود ....ali  
[ ۹۴/۴/۲۶ در ساعت ۰۴:۴۴  ]

چقدر امروز یاد مقاله "مذاکره مستقیم " شما افتادم در روزنامه اطلاعات اوایل دهه هفتاد . بیش از بیست سال در هر جا که خواستند علیه شما به آن استناد کردند. همان زمان هم در سخنرانی، غیر مستقیم شما را نواختند هر چند بعدا در مکتوبی گفتند که منظور شما نبودید .
جایتان خالی است .امیر  
[ ۹۴/۴/۲۴ در ساعت ۱۷:۰۱  ]

آقای دکتر مهاجرانی
شما معتقدید این توافق و تفاهم قطع نمی شود و ادامه پیدا می کند ؟
فکر می کنید ایران با امریکا در مذاکرات بعدی هم شرکت می کند و رابطه ما با امریکا ب خوبی قبل از انقلاب می شود ؟
و اینکه چرا بی بی سی نیامدید برای تحلیل ها ؟ ما انتظار داشتیم شما را در بی بی سی فارسی ببینیم . هم جواب دروغهایی که به شما بستند بدید هم با نگاه همیشه شیرین و امیدبخشی که دارید از زاویه فرهنگ به تحلیل و تفسیر ایران فردا در جهان فردا بپردازید .
********
به نظرم مذاکرات با تدبیر و دانش و هوشمندی پیش رفت. دکتر ظریف بهترین وزیر خارجه ایران در همه دوره هاست
دیروز در برنامه الجزیره انگلیسی شرکت کردم.
قرار نیست شما یا من به هر دروغی پاسخ بگوییم.

: