مسعود راستی  
[ ۹۴/۴/۱۵ در ساعت ۱۸:۳۹  ]

صلح و سلام بر تو باد
1- در بند 2 فراموشی . در سطر سوم : به خاطر " فراموشی ام" درست است.
2- در بند 3 استطاعت . توانایی مقوله یا کیفیتی نیست که آنرا نظری ( تئوری ) و عملی بدانیم ، بالقوه و بالفعل رساترست . اگر مناسب ندانستید در سطر ماقبل آخر: در واقع صبوری یک هویت نظری و " آگاهانه" باید باشد .
عزیز جان مرا نرسد که در کار چون تویی چون و چرا کنم ، بلکه در قبض و بسط روزگار خود را شریک برکات این خوان نعمت می کنم .
جزاک الله خیرا .
**********
درود بسیار
از توجه شما بسیار ممنونم ویراستاری خود دقت و شکیبایی ویژه ای می طلبد که بحمدالله شما بهره مندید و من هم بهره ور

: