آبتین  
[ ۹۴/۳/۹ در ساعت ۱۰:۲۹  ]

سلام در بسیاری از آیات قرآن آمده خورشید بر مداری معین در حال چرخش،است/والشمس تجری لمستقر لها/آیا این آیه علمی نیست؟ تازه کمتر از،صد ساله دانشمندان با دستگاه های،فوق مدرن توانسته اند بفهمند خورشید هم بدور یه ستاره ای که وگا نام دارد می چرخد در حالیکه هفتصد سال پیش،گالیله رو بخاطر اینکه گفت زمین میچرخد میخواستند اعدام کنند هزارو چهارصد سال گذشته خداوند در قرآن این موضوع علمی که هیچ دسترسی،بهش نبود رو گفته مطالب علمی فراوانی در قرآن موجودهعلي  
[ ۹۴/۳/۷ در ساعت ۲۰:۴۰  ]

آقاي دكتر مهاجراني،
وقتي مي گوييد در قرآن كاستي و كژي نيست يعني حقيقت مطلقي وجود دارد و در مقايسه با آن قرآن هيچ كژي و كاستي ندارد. در حاليكه دينداران خود قرآن و محتويات آن را (بخاطر اينكه فكر مي كنند مستقيما" كلام خداست) حقيقت مطلق مي دانند، بنابراين اين ادعا كه قرآن كمي و كاستي ندارد با آن فرض در تناقض است. يعني قرآن رفرنس و شاخص اندازه گيري صحت و سقم تمام امورات و أفكار دنيا پنداشته مي شود و الي آخر!
و سؤال دوم اينكه آيا شما به عنوان يك انديشه گر ديني هيچگاه سعي كرده أيد يافته ها و انديشه هاي فيزيك و علم مدرن را با محتويات كتابهاي مذهبي قديمي مقايسه كنيد و سپس به همين راحتي نتيجه گيري كنيد كه چه چيزي مطلقا" عاري از هرگونه خطا هست و چه چيزي نيست؟
**********
سلام
قرآن کتاب علمی یا فلسفی، کلامی نیست. لزوما به عنوان کتاب راهنمای زندگی یا کتاب هدایت در باره ان بایست داوری کرد. شعراوی مفسر مصری کتابی در ده جلد دارد به نام معجزه قرآن، در جلد دوم بحث قابل توجهی در این باره دارد. مطلقا نبایست قرآن و یا حتی دیگر کتاب های دینی مثل تورات و انجیل و اوستا را از زاویه علمی محض بررسی و داوری کرد. حد اکثر در قرآن برخی اشارات وجود دارد که می توانند با نظریات علمی جدید، مغایر نباشند بلکه موافقندو مثل تشبیه حرکت کوه ها به حرکت ابر در آسمان...
از این رو حقیقت را بایست با مدعای کتاب سنجید و نه به نحو مطلق

: