مریم  
[ ۹۴/۲/۲۱ در ساعت ۲۱:۱۶  ]

سلام جناب دکتر مهاجرانی
انصافا باید از شما چند تشکر کنم . یکی برای نوشتن این نکته های قرانی ویژه و دوم به دلیل اینکه جوری می نویسید که ما جوانها بتوانیم مصادیق بیرونی هم در زندگی داشته باشیم و بهتر عمل کنیم . یعنی فقط مسایل خشک تفسیری نیست . می شود پیشنهاداتی هم در لا به لای نوشته ها دید که زندگی ما جوانها را بهتر کند . خیلی از این بابت ممنونم . تلاش کنید که این روش با آب و تاب بیشتری هم باشد . زاویه های مختلف زندگی را باز کنید و نور نکته قرآن را برش بفرستید .
خیلی لطف کردید .
*********
درود بسیار

: