علی اکبر ابراهیمی  
[ ۹۴/۲/۱۷ در ساعت ۱۳:۴۷  ]

مخاطبان شما در زیر زمین رستورانها شبانه روز ظرف می شویند تا یکی دو ماه دیگر به یک قدرت دو میلیون تومانی تبدیل شوند و وقت خواندن نوشته های شما را ندارند. برای که می نویسید؟جواد  
[ ۹۴/۲/۱۷ در ساعت ۱۰:۱۱  ]

سلام جناب آقای دکتر مهاجرانی به نظرم بخش نکته های قرآنی شما خیلی آموزنده است لطفا بیشتر به آن بپردازید .
خداوند به شما اجری جزیل، ثوابی جمیل ،عمری طویل و توفیق کامل اعطا فرماید.ع.ر  
[ ۹۴/۲/۱۷ در ساعت ۰۹:۵۸  ]

"در آن" مکانِ شرقی
در لحظهء حضور
خرمای تازه داد بر از
شاخسارِ خشك
ɷ
امّا
در روزگارِ ما
،این روزگارِ خشک
،از بهر مریمان زمان
،زیر آسمان
(آتشفشان رنج ز "روح الشرور" دهر)
از شاخِ نخلِ تازه
فروریخت
! خارِ خشک
(م.سرشك)aref  
[ ۹۴/۲/۱۷ در ساعت ۰۷:۴۲  ]

جناب دکتر.بنویسید.بنویسید که انگار خداوند چشمه ی حکمت را از زبان شما جاری کرده است.من هم قران پژوهم.مدتی بود غفلت زده شده بودم.صدای این جرس خوابم را پراند.خدا خیرت دهد
**********
درود بسیار

: