ایرانی  
[ ۹۳/۱۲/۲۷ در ساعت ۰۲:۳۰  ]

خداوندایشان راغزیق رحمت بی منتهای خویش گرداند

: