امید   
[ ۹۳/۹/۱۴ در ساعت ۱۱:۵۷  ]

عرض تبریک گفتنی نیست ولی بنده هم از روی ارادت به شما و دکتر مهاجرانی یک مقداری مکتبات فیسبوکی با دکتر جنتی داشتمalireza  
[ ۹۳/۹/۸ در ساعت ۲۰:۴۷  ]

سلام...
منتظر می مانیم.امیرحسین  
[ ۹۳/۹/۴ در ساعت ۲۲:۰۶  ]

باسلام
اززبان انتشارات امیدایرانیان(ایرانی ها ):
هرگزحضورحاضروغایب شنیده ای
من درمیان جمع ودلم جای دیگری ست!اکبرپور  
[ ۹۳/۹/۳ در ساعت ۱۱:۳۸  ]

در انتظار کتابهای جدیدیمفاطمه  
[ ۹۳/۹/۲ در ساعت ۲۲:۱۹  ]

مبارکست

: