...  
[ ۹۳/۸/۲۷ در ساعت ۰۳:۵۹  ]

سرکارارجمندخانم دکترکدیور
بعدالتحیت والسلام
عاجزانه استدعادارم قدری درنوشتن تعجیل فرمایید.
ومن الله توفیق
الاحقر...امیرحسین  
[ ۹۳/۸/۲۰ در ساعت ۰۳:۵۱  ]

باسلام
1-بی اثرشدن فیلترشکن هاکلافه کننده ست! نمی دانم مکتوب نگاهی به آینده داردکه چگونه برای خوانندگان داخلی قابل دسترس باشدیانه؟!
2-این نوشته ناخواسته مرابه یادمرحوم مهدی آذریزدی انداخت.وقتی می خواستندمستندی اراوبسازنددرحالی که مرحوم آذرتلویزیونی نداشت که مستندخودش راببیند.بعدازسال هابی خانمان بودن تنهادرخواستش به خاطرکهولت سن داشتن پرستاربود.نمی دانم دردوره ی وزرات آقای دکترمهاجرانی برای ایشان منزلی خریداری کردند؟یاپرستاری گرفتند؟! به هرحال اکنون خیابانی دریزدبه نام ایشان آراسته شده!!بعدازسال هازندگی درعسرت وقتی ازاوازقبروآخرت می پرسندمی گویدحسابم باخداصاف صاف است!
ازجمله کسانی ست که درمن تاثیربسزایی درخواندن ومطالعه گذاشت.
خدایش بیامرزد.ali  
[ ۹۳/۸/۱۷ در ساعت ۱۶:۰۹  ]

با سلام و تحیّت
استاد فاضل و ارجمندم ، شنیدم مرحوم جرداق در طول عمر خود ، بیش از دویست مرتبه نهج البلاغه را خوانده بوده است !
از صحت آن مطلع هستید ؟

: