میرناصر بوذری  
[ ۹۳/۸/۱۶ در ساعت ۰۰:۰۴  ]

جناب دکتر مهاجرانی عزیز - سلام و ارادت - بنده متن را خواندم و با دو تصور روبرو بودم . یک ، شما متن را برای دادستانی و قوه قضائیه نوشته اید. دو ، شما متن را برای تاریخ نگاران منصف که همیشه ناپیدا هستند نوشته اید.
در حالی که دو انتظار دیگر داشتم و ظاهرا برآورده نشد. یک ، قدری همنوایی با همان نویسنده که دوستش خوانده اید. دو - قدری همدردی با سوختگان ستم شیمیایی 93 .
بنده در صفحه فیس بوک خود در ذیل خبر سخنرانی و اعتراض تند روحانی آقامیری این کامنت را نوشتم که برای شما هم برای تفکر و احیانا پاسخ می آورم.
آیا تا کنون فکر کرده اید که در صورت جواز و صدور حکم اسیدپاشی ما به کجا می رسیم؟..... آری به شهر و کشوری که نیمی از دخترانش با صورت اسیدپاشیده محجبه هستند و نیم دیگری از زنان و دخترانش هم از هراس اسیدپاشی ، محجبه هستند.! آیا چنین حجابی و چنین اجرای قانونی افتخار دارد؟

: