صابر  
[ ۹۳/۵/۱۷ در ساعت ۰۱:۵۵  ]

زنده بادفرهاد  
[ ۹۳/۵/۱۶ در ساعت ۱۷:۲۸  ]

خیلی با مواضع اقای اکبر گنجی (بعد از خروج از کشور)همراه نیستم. اما مناظره ایشان با اقای جاودانفر خبرنگار کمی منصف اسراییلی خیلی به دلم نشست. بسیار مسلط و کوبنده . گمان دارم.اثر این گونه مناظرهها از صدها نوشته ،تصویر و.... لااقل برای هموطنان مردد در این دعوا بیشتر است.
**********
سلام
مناظره اقای گنجی عالی بود...بسیار دقیق، هوشمندانه و مستند و نیز به هنگامfakher  
[ ۹۳/۵/۱۶ در ساعت ۰۹:۵۲  ]

سلام .این روز ها خیلی ها در باره غزه و مصائب فلسطین گفتند و نوشتند ....اما تو چیز دیگری !
شگفت اینکه دشمنان حقوق بشر هم در این عرصه از حقوق انسان و...دم می زنند و ...ام کلثوم هم برای فلسطین خوانده بود و چه زیبا .ممنون .

: