حسين  
[ ۸۳/۱۱/۲۷ در ساعت ۱۱:۴۰  ]

خانم كديور !
سلام! پر واضح است كه از سياست زده شده ايد حتي اگر خود منكر باشيد. باري به شما حق مي دهم كه پس از آن همه اميدواري به ساختن ملكي آباد ، چنين ويرانه اي را در مقابل داشته باشيد. ويرانه اي كه آباداني آن را چشم اندازي _حتي براي ما كه نسل سوم خوانده ميشويم_ نيست.رشید  
[ ۸۳/۱۱/۲۷ در ساعت ۱۱:۱۱  ]

با سلام
به نظر من نبايد صحبتها و اعمال فعلی آقای معين را جدی گرفت
چون فقط چند تا ژست بيشتر نيست!!!Homayoun  
[ ۸۳/۱۱/۲۷ در ساعت ۰۱:۱۰  ]

Who is " Aghaye Doctor"? Do you mean Your husband ? Why don't you call him by his first or last name when you are such a "Roshanfekr" woman? How many women did "Aghaye Doctor" appointed to serious jobs when he was a minister? Homayounreza  
[ ۸۳/۱۱/۲۷ در ساعت ۰۰:۲۵  ]

سلام
خسته ايد از چشمهايتان پيداست
و باور نمي کنيد همين نزديکی روی سرو چندساله گنجشکها لانه کرده اند ...
به خيالتان هرگز پرنده ای اين حوال پيدا نمی شود
چشمانتان نابينا نيست اندکی خيس است اصلا باورتان
نمی شود صهبا عروس سهراب شده است
از سهراب کشان سالها گذشته اما به گمان شما سهراب ما مرده است...
(يک سوال که بوی شوخی مي دهد آقای نورانی در دوران وزارت کدام مديريت را به زنان دادند؟)
پايدار باشيدفريده  
[ ۸۳/۱۱/۲۶ در ساعت ۱۹:۳۷  ]

خانم کديور، نکند خدای ناکرده شما هم چون سهـم می خواهيد ميان دعوا نرخ تعيين می کنيد!sunluminance  
[ ۸۳/۱۱/۲۶ در ساعت ۱۹:۲۰  ]

سلام
مطلب جالبی بود. اما ببخشيد من فقط حس کردم داريد يه جوری آتش تهيه می ريزيد. البته که نبايد به علتها نگاه کرد و فقط بايد براهين و دلايل را ديد اما اين حس لعنتی داره به من ميگه ...داره ميگه.....اصلا ولش کنيد. راستی شما به آقای رفسنجانی رای می ديد؟؟؟!!