حسین  
[ ۸۳/۱۱/۱۹ در ساعت ۲۳:۳۶  ]

آقای دکتر مهاجرانی
سلام.مشتاقانه منتظر ادامه این مبحث زیبا هستم. راستش را بخواهید امروز مطلب انتخابات عراق را خواندم و جمله آخر از ابوایاد من را یاد همین جمله که به شما در مورد مقاله مذاکره مستقیم گفته شد افتادم. اگر چه این جمله در حالت خاص می تواند درست باشد اما بعنوان حرفی کلی شاید بتوان بجای ابله( یا ساده لوح) این گفته شود که آنها در نتیجه گیری از دیدگاه من دچار اشتباه شده اند. من اینرا از خود شما یاد گرفته ام ( و البته از آقای سروش مرحوم بازرگان و شریعتی هم) که فهم من از مسا یل می تواند کامل نباشد.
قربان شما
حسینحسین  
[ ۸۳/۱۱/۱۹ در ساعت ۲۲:۰۱  ]

با سلام خدمت آقای مهاجرانی
بسیار خوشوقتم که میتوانم نظرات شما را در این سایت بخوانم و و همیشه از زمانی که آقای وحید همکارتان بودند و ذکر خیر شما را می کردند دوست داشتم به طریقی با شما ارتباط داشته باشم .
چقدر جای شما در انتخابات خالی است ....نمیدانم برای ریاست جمهوری شایسته تر از شما و چند نفر دیگر که اینک در سایه قرارشان داده اند چه کسی است؟
با احترامامیررضا امیربختیار  
[ ۸۳/۱۱/۱۹ در ساعت ۱۸:۰۵  ]

سلام.در حقیقت کمی واقعی اندیشیدن و توجه به واقعیت های جهان اموز نشان میدهد نه تنها آمریکا بلکه هیچ بیگانه ای برای کشور دیگری دمکراسی به ارمغان نمی آورد .کودتای 28 مرداد را هنوز فراموش نکرده ایم که چگونه دولت بیگانه بر علیه حاکمیت ملی دکتر مصدق اقدام کردند و چه سرنوشتی را برای کشور ما ایجاد کردند . به دست آوردن دمکراسی نیاز به تلاش مردم کشورمان دارد که به امید خدا با تلاش جوانان و استفاده از تجربه دوستان با سابقه و صادق در کشورمان به صورت کامل ایجاد خواهد شد .