پیمان  
[ ۹۲/۱/۲۳ در ساعت ۱۱:۳۵  ]

سلام
یاد اون روزی که شما رو تو مسجد برای اولین بار از نزدیک دیدم افتادم داشتید واسه آقای خاتمی تبلیغ می کردید

: