saeid  
[ ۹۱/۶/۲۷ در ساعت ۲۲:۴۱  ]

به نظرم روزی نه چندان دور خواهد رسید که مردم کشورهایی که قیام کردند و نظم موجود و دیکتاتوری حاکم را بر هم زدند؛ آرزوی همان نظم قدیم را داشته باشند...
فارغ از رابطه دولت ما با سوریه؛ اتفاقاتی که در آنجا اتفاق می افتد از اعتراضات مردمی فراتر بوده و جنگ داخلی ست...هادی نوید  
[ ۹۱/۶/۸ در ساعت ۰۳:۰۴  ]

جناب مهاجرانی
با سلام. از شما بعید بود که چنین بنویسید. اگر به نگاهی شرعی و اسلامی به روشهای حکومتی جمهوری اسلامی نگاه کنید حق با شماست و نه تنها حمایت از سوریه که بسیاری از کارهای دیگر نظام از اساس غلط است. ولی از نظر علم سیاست و حکومت کردن و آنچه امروز به عنوان سیاست حکومت بر جهان حاکم است، منافع ملی ایران حکم می کند که از سوریه حمایت شود و به عنوان یک کارت مهم در ژئوپلتیک منطقه از آن استفاده شود. این بحثی طولانی است و مطمئن هستم که جنابعالی از این مشتی که بیان شد، خروار را دریافت کرده اید.
همیشه شاد و تندرست باشید.
با ارادتمحمد  
[ ۹۱/۵/۲۵ در ساعت ۰۶:۴۱  ]

خدا از دهنت بشنوه استادحمید  
[ ۹۱/۵/۱۷ در ساعت ۱۵:۳۹  ]

آقا مکتوب مشکل پیدا کرده ! شاید از ادمین باشه !
با تایپ آدرس باز نمی کنه .
اجبارا از طریق لینک جرس بازش کردم ...
چک کنید لطفا
********* ممنون، ظاهرا اشکال برطرف شده استبهمن  
[ ۹۱/۵/۱۶ در ساعت ۲۰:۲۲  ]

سلام استاد
فرموده اید "منافع ملی ملت ایران و کشور ایران"؛ یعنی اینها دغدغه شان این منافع است! من گمان می کنم اینها بیشتر دنبال تشکیل به خیال خودشان امپراطوری اسلامی و اداره جهان و بعضاً ساختن آخرت خودشان می باشند که مسلماً منافع ملی معنا نمی دهد. د راین راه چه باک اگر عده زیادی از مردمان کشته شوند. مگر حضرت آیت الله نفرمودند که این سختی ها می گذرند و وعده و سنت الهی پیروزی مومنان است. ما طبق معمول سعادت و نیکبختی و رستگاری را به زمان دورتری-در این دنیا و یا آن دنیا حواله می کنیم.

: