رضا  
[ ۹۱/۵/۳ در ساعت ۲۱:۱۸  ]

خانم دکتر به نکته جالبی از صحبت های "مرسی" از زبان "فهمی هویدی" اشاره کردید، ولی سوال اینجاست که اگر "عربستان حامی میانه‌روی اسلامی سنی" است پس اسلام تندرو چه معنایی پیدا می کند؛ و بستر اسلام گرایی رادیکال را چه کسانی در دنیای اسلام فراهم می کنند؟

: