مهسا  
[ ۹۰/۱۲/۲ در ساعت ۱۱:۲۲  ]

سلام
آقای دکتر چند وقتی هست که به واسطه یکی از همکلاسی هایم با شما و اندیشه شما و سایت شما خوکرده ام .
اما نظر نمی نوشتم . خیلی سایت جالبی دارید . من خیلی استفاده کردم . البته چون سیاسی نیستم بیشتر از مطالب فرهنگی سایت خوشم آمد . آقای دکتر همکلاسم می گفت
شما سه کتاب در رابطه با مسحیت دارید. نقد اسلام و مسحیت را از تهران خریدم. اما دو کتاب عیسی پسر انسان و مکاشفه یوحنا را گویا قرار است انگلیس منتشر کنید .
من دوستان ارمنی زیادی دارم . خیلی دوست دارم ببینم شما به عنوان یک مسلمان چطور پل می زنید بین آشتی و رابطه عمیق مسلمان و مسیحی ؟
من جامعه شناسی می خوانم . حدس می زنم مکاشفه یوحنا را با بعد جامعه شناختی ویژه تدوین کرده باشید .
کی آماده خرید می شود؟

*********
با سلام
به ترجمه کتاب عیسی پسر انسان، وزارت ارشاد اجازه چاپ نداده است.
مکاشفه یوحنا همچنان در دست پژوهش است

: