دشتی آبادانی  
[ ۹۰/۱۱/۱۷ در ساعت ۲۲:۵۷  ]

رب كلام جوابه السكوت
رب سكوت ابلغ من كلام
بنا بود در قبال سخن بعضی سیاسیون سکوت کنید چه شد عهد و پیمان خود شکستید ؟
***********
حق با شماست بايد بيش از اين ها خويشتن دار بود
درود !Arad  
[ ۹۰/۱۱/۱۷ در ساعت ۰۱:۰۶  ]

دکتر مهاجرانی:"وقتی دیدم آقای شریعتمداری چنان واقعیت روشنی را که اسناد آن موجود است این چنین قلب کرده اند، گمان کردم شاید گذر سال ها بر ان موضوع و نیز گذر عمر باعث این اشتباه یا تردستی شده باشد.."
این یعنی انسانیت.
وقتی زیر آماج تهمت و دروغ قرار گرفتی ، اما بازم احتمال میدی شاید اشتباه کرده...
رحمت بر روان پاک مادرتون

: