فریبرز  
[ ۸۹/۴/۲۲ در ساعت ۱۸:۲۰  ]

آقای دکتر گمان نمی کنم این تفکیکی که حضرتعالی درباره ولایت نظامیان با ولایت فقیه می کنید صحیح باشد
گمان می کنم اصل ولایت یک نهاد غیر منتخب بر مال و جان مردم مذموم است اصل استبداد بد است چه نظامی چه دینی چه ایدئولوژیک
با احترامata  
[ ۸۹/۴/۶ در ساعت ۰۰:۴۱  ]

merciعادل  
[ ۸۹/۴/۴ در ساعت ۱۸:۰۳  ]

سلام سيد ..كاش بودي...قلبمان گرفته دلتنگي امانمان را بريده هر حرفي مي زنيم شده تف سربالا...به مولا احساس خقه گي مي كنم اميدي نمانده و بدتر از همه اينكه مي داني مصيبت كجاست و نمي تواني.......

: