یک از هزاران  
[ ۸۸/۱۱/۲۹ در ساعت ۱۱:۱۱  ]

آقای مهاجرانی! این جمله را از نامه امام خمینی به خاطر می اورید؟ درباره چه کسی است؟
اینجانب كه از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیك داشته ام و همان ارتباط تاكنون باقی است، جنابعالی را یكی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری كه آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می كنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید كه چون خورشید روشنی می دهید.»احمد  
[ ۸۸/۱۱/۲۵ در ساعت ۲۱:۱۰  ]

آقای مهاجرانی این مطالبی که راجع به شورای انقلاب گفتید رو از کجا اووردید
ما برای بحث به منبع نیاز داریم
آقای مطهری درباره آقای خامنه ای چه گفته اند

: